Znaczenie relacji interpersonalnych

Źródło dobrego samopoczucia

Relacje interpersonalne odgrywają kluczową rolę w rozwoju człowieka. Relacje interpersonalne są obecne od urodzenia do końca naszego życia, w każdej z dziedzin. Dzięki nim możemy czuć się kompetentni w najróżniejszych sytuacjach i uzyskiwać społeczne gratyfikacje, które przynoszą nam równowagę i szczęście.

Dzielenie się doświadczeniami i empatia

Musimy nawiązywać nowe znajomości i utrzymywać przyjaźnie, dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi i wczuwać się w doświadczenia innych. Poczucie osamotnienia i izolacji powoduje cierpienie psychiczne, z którym bardzo trudno sobie poradzić.

Wszyscy potrzebujemy rozwijać się w stymulującym środowisku, które pozwala nam być lepszym dzień po dniu. Środowisko, które nas otacza i z którym czujemy się identyfikowani. Zarówno w rodzinie, jak i w sferze społecznej, niezbędny jest klimat, który pozwala każdej osobie czerpać korzyści z kontaktów z rówieśnikami. Nie wiesz, jak budować zdrowe relacje interpersonalne? Pomoże Ci ten wpis: https://www.chill.pl/jak-powinno-wygladac-zdrowe-budowanie-relacji

Umiejętności społeczne i asertywność

Wśród umiejętności społecznych, których uczymy się jako dzieci, są umiejętności nawiązywania przyjaźni i radzenia sobie z uczuciami. Czynności takie jak przedstawianie się, nawiązywanie rozmowy, uczestniczenie we wspólnych działaniach, proszenie o pomoc lub jej oferowanie, komplementowanie lub przepraszanie, a także wyrażanie uczuć, są podstawowe dla możliwości skutecznego porozumiewania się z najbliższym otoczeniem.

Od najmłodszych lat powinniśmy być uczeni także innych technik, takich jak samokontrola, pytanie o pozwolenie, umiejętność reagowania na oznaki wrogości, unikanie problemów czy radzenie sobie w bardziej ograniczonych sytuacjach, takich jak problem, kłótnia, oskarżenie czy negocjacje.

Umiejętności społeczne są poznawane, modyfikowane i doskonalone. Asertywny styl komunikacji pozwala nam wyrażać uczucia, pomysły i opinie, broniąc swoich praw i szanując prawa innych.

Stosowanie asertywnego stylu komunikacji oznacza, że dana osoba zazwyczaj rozwiązuje problemy, które napotyka w swoich relacjach społecznych, co generuje satysfakcję i pomaga jej czuć się swobodnie z innymi i z samym sobą, a tym samym zwiększa jej osobistą samoocenę.

Jeśli relacje osobiste wywołują u nas niepokój, powinniśmy rozważyć możliwość poddania się terapii u specjalisty, który za pomocą prostych technik pomoże nam lepiej się porozumiewać. Celem jest stanie się osobą otwartą i zrelaksowaną, potrafiącą cieszyć się wszelkim dobrem, które inni mają do zaoferowania.