Jak zostać neurologopedą i dlaczego warto zdecydować się na ten zawód?

Komunikacja werbalna to potężne narzędzie, ale przede wszystkim podstawa codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Zaburzenia mowy i komunikacji językowej to duży problem. Szczególnie dla dzieci, które dopiero uczą się komunikować swoje potrzeby, a nie mają do tego narzędzi. Niezbędna jest wówczas pomoc logopedy czy neurologopedy, a także pedagoga specjalnego. Jeśli rozważasz studia podyplomowe w tym kierunku, to dobrze trafiłeś. Wyjaśniamy, jak zostać neurologopedą i rozwiewamy wątpliwości, czy warto się kształcić w tym zakresie logopedii.

Studia podyplomowe – logopedia

Jakie studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy? Jeśli planujesz rozwój w tym kierunku i masz już przygotowanie pedagogiczne (studia licencjackie lub magisterskie, a także te z przygotowaniem pedagogicznym lub terapeutycznym), to wybierz taki kierunek jak: studia podyplomowe logopedia.

Warto przy tym pamiętać, że podczas zdawania na studia podyplomowe z logopedii należy przedstawić pozytywny wynik badania logopedycznego oraz foniatrycznego lub otolaryngologicznego.

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku daje kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy lub nauczyciela logopedy. Program studiów podyplomowych jest natomiast zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak przygotować się do wykonywania zawodu logopedy i neurologopedy?

Zawód neurologopedy nieco się różni od zawodu logopedy. Neurologopedia zajmuje się bowiem badaniem i terapią zaburzeń mowy wynikających z uszkodzeń mózgu. A zatem studia podyplomowe neurologopedia dają uprawnienia do pracy z pacjentami (również z dziećmi) po urazach czy z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

Studia te mogą podjąć wykształceni logopedzi – po studiach magisterskich lub podyplomowych z zakresu logopedii. W tym przypadku nie jest wymagane przedstawianie zaświadczeń lekarskich, ponieważ badania były wykonywane przy okazji wcześniejszych studiów.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia uprawnia do pracy w placówkach opieki zdrowotnej, placówkach oświatowych, w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych, przedszkolach, szkołach specjalnych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji. Istnieje także możliwość prowadzenia własnego, prywatnego gabinetu.

Logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny – zawody przyszłości, w których warto się kształcić

Statystyki pokazują, że dzieci z orzeczeniami i wszelkiego rodzaju deficytami przybywa z roku na rok. Wiele z tych dzieci ma poważne problemy w zakresie mowy i komunikacji językowej. Ścieżka rozwoju, jaką dają studia podyplomowe pedagogika specjalna oraz wspomniane wcześniej kierunki, otwiera wiele możliwości.

Praca z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami mowy i deficytami rozwojowymi to obszar, który stanowi duże wyzwanie dla pedagogów. Wsparcie dzieci w codziennym funkcjonowaniu i edukacji daje jednak ogromną satysfakcję. Absolwenci studiów o wspomnianych kierunkach realnie przyczyniają się do włączania dzieci z zaburzeniami do życia w społeczeństwie.

Ponadto wzrasta świadomość społeczna związana z różnymi zaburzeniami, w których występują problemy z komunikacją. Szkoły są zobligowane do zapewnienia wsparcia uczniom z problemami (nauczyciel logopeda, pedagog, psycholog). Rodzice podejmują także działania poza szkołą i zapewniają dzieciom prywatne zajęcia terapii logopedycznej i rehabilitację.

Zapotrzebowanie na te zawody znacząco rośnie i tendencja ta z pewnością się nie zmieni. To pewny zawód, który daje stabilizację w życiu zawodowym, ale przede wszystkim możliwość rozwoju i ogromną satysfakcję.