Czesław Miłosz – wielki polski pisarz

Polscy pisarze, choć często pomijani w historii literatury światowej, wywarli ogromny wpływ na sztukę na całym świecie.

Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli polskiej literatury jest Czesław Miłosz. Ten autor był wielkim wyrazicielem nowoczesnych trendów w Polsce w XX wieku, przyczyniając się do ekspansji polskiej kultury.

Jego międzynarodowe wpływy sprawiają, że został zapamiętany jako ważny współtwórca awangardowych stylów artystycznych w Polsce.

Urodził się w Szetejnicach w 1911 roku. Studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim. Jednak zamiłowanie do literatury towarzyszyło mu zawsze. W wieku dwudziestu lat założył w Wilnie awangardową grupę artystyczną. Grupa ta zwracała uwagę na śledzenie ruchów katastrofistycznych i absurdalnych.

W tym czasie rozpoczął pracę jako redaktor literacki w programie radiowym. Wtedy też napisał swoje pierwsze zbiory poezji, Poemat o czasie zastygłym w 1933 roku i Trzy zimy, 1936.

W czasie II wojny światowej, z dala od obowiązków wojennych, pracował jako bibliotekarz. W tym czasie pod pseudonimem pisał wiersze o tematyce patriotycznej. Ze względu na ważną rolę w literaturze, w okresie powojennym uczestniczył jako attaché kulturalny w ambasadach w Waszyngtonie i Paryżu.

Wpływy i tematy literackie

Podróże Czesława Miłosza do różnych krajów Europy stanowiły źródło inspiracji dla jego twórczości. Doświadczenia we Francji skłoniły go do napisania książki Captive Thought, wydanej w 1953 roku.

Jest to praca o charakterze historyczno-integracyjnym, dająca wyjaśnienie środowiska społecznego i politycznego, jakie miało miejsce w dobie polskiego komunizmu.

Autor wykonuje fantastyczną pracę, wyjaśniając globalne konsekwencje tego stylu rządzenia w Polsce. Dzieło to pomogło ugruntować jego pozycję jako symbolu polskiej literatury, przyczyniając się do przybliżenia światu historii kraju. Jeśli interesuje Cię polska literatura, to więcej ciekawych materiałów dostępnych jest w http://poczytam.pl

W 1960 roku wyjechał do Ameryki Północnej, gdzie zamieszkał w Berkeley. Tam też wykładał literaturę polską na Uniwersytecie Kalifornijskim. Autor lubił wszelkie gałęzie literatury, doskonaląc się w powieściach i esejach. Jednak jego prawdziwą mocną stroną była poezja, za którą jest pamiętany do dziś.

Jego wiersze, pełne wpływów polskiej kultury, sprawiłyby, że polska kultura byłaby znana w wielu krajach.  Choć opisał Polskę z wielką miłością i podziwem, wyszczególnił również okropności trudnych czasów, przez które Polska przechodziła w czasach jego młodości.