Dylematy związane z wyborem zawodu

Jak wybrać zawód? Jakie ważne aspekty tej życiowej decyzji warto uwzględnić przed skierowaniem swoich kroków i działań w stronę zaangażowania w budowanie konkretnej ścieżki kariery? Przed podobnym dylematem stoją zarówno młode osoby kończące szkoły podstawowe i średnie, jak i pracownicy, którzy z różnych powodów decydują się na zmianę zawodu czy podjęcie działalności w innej branży.

W młodym wieku nasza wiedza na temat pracy w rozważanych przez nas zawodach najczęściej nie jest bardzo szeroka. Nie do końca znamy realia danej branży, jak i własne możliwości oraz preferencje. Często sugerujemy się w decyzjach zawodowych podpowiedziami czy oczekiwaniami najbliższej rodziny, bądź innych znaczących osób. Czasem nasze wybory są odzwierciedleniem trendów i przekonań panujących w grupie rówieśniczej.

Rzetelny wybór odpowiedniej ścieżki kariery wymaga od nas zwrócenia się w stronę własnych zdolności i potrzeb. W pracy spędzamy bowiem znaczną część naszego życia. Wymaga ona od nas znacznego wysiłku w różnych postaciach. Wiąże się też z różnymi korzyściami, np. materialnymi, rozwojowymi czy społecznymi. Wybór takiej pracy, która jest zgodna z naszymi zdolnościami, wartościami i osobowością, otwiera przed nami możliwość stałego rozwoju i daje zadowolenie z wykonywanych czynności. To z kolei realnie wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie w życiu osobistym i rodzinnym. Ma też swoje odzwierciedlenie w naszym zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Na etapie wyboru zawodu warto zatem poświęcić czas na zbieranie informacji dotyczących realiów pracy w wybranych dziedzinach. Dziś bardzo łatwo możemy w tym celu korzystać z internetu, gdzie znajdziemy mnóstwo wiedzy i przykładów z życia konkretnych pracowników czy przedsiębiorców. Wiele osób opowiada np. na kanale YouTube o swojej pracy. Innym ważnym elementem na etapie wyboru zawodu będzie sprawdzanie siebie w danej aktywności, np. poprzez praktyki czy wolontariat. Takie przymiarki pozwalają pozbyć się widzenia danego zawodu tylko w różowych okularach. Opieranie się jedynie na swoich wyobrażeniach może przynieść rozczarowania i błędne oceny. Kolejną ważną sprawą na drodze precyzowania ścieżki kariery jest rzetelne poznawanie swoich zainteresowań i predyspozycji. Możemy w tym celu skorzystać z pomocy doradcy zawodowego. Może on nas wesprzeć w usystematyzowaniu samodzielnych przemyśleń dotyczących wyboru zawodu. Taka pomoc może ukazać nam też wiele możliwości, o których często wcześniej nie wiedzieliśmy. Ponadto pomoc obiektywnej osoby pozwala także na lepsze rozumienie i urealnienie własnych decyzji.