Komunikacja, kluczowe zasady

Kluczowe zasady mogą być stosowane w dowolnym momencie, aby nawiązać kontakt z ludźmi w sposób, który odpowiada ich osobistym potrzebom. Dotyczy to komunikacji w pracy między pracownikami, między pracownikiem a klientem jak również w życiu osobistym.
Wyróżniamy 5 zasad dobrej komunikacji: szacunek, empatia, zaangażowanie, dzielenie się, wsparcie.

Szacunek – utrzymać lub wzmocnić samoocenę.


Oznacza mówienie, że to, co inni mówią i robią, jest dla Ciebie ważne, dzięki czemu wiedzą, że są doceniani i szanowani. Ta zasada ma dwa aspekty. Po pierwsze możesz zwiększyć szacunek, używając ich imienia, okazując im uznanie lub doceniając ich wysiłki. Po drugie, jeżeli ktoś jest zawstydzony bądź popełnił jakiś błąd, możesz okazać szacunek skupiając się na faktach i nie oceniać pochopnie. Używając tego klucza należy być konkretnym i szczerym.

Empatia – słuchaj i odpowiadaj z empatią.


Poprzez słuchanie i odpowiadanie z empatią pokazujemy, że usłyszeliśmy to co zostało do nas powiedziane oraz rozumiemy jak ta osoba się czuje, pozytywnie bądź negatywnie. Okazywanie empatii nie oznacza, iż zgadzamy się z tym co drugi człowiek myśli czy czuje ale pokazujemy iż widzimy perspektywę tej osoby. Używając tego klucza należy opisać fakty oraz odczucia, które według ciebie wyraża ta osoba.

Zaangażowanie – prosić o pomoc i zachęcać do zaangażowania.


Oznacza to zachęcanie klientów i innych osób do udziału w decyzjach i działaniach, które ich dotyczą. Kiedy poszukujesz perspektyw i pomysłów innych, zyskujesz ich współpracę i zaangażowanie. Używając tego klucza uwolnij pomysły za pomocą pytań.

Dzielenie się – podziel się pomysłami, uczuciami uzasadniając to.


Poprzez ten klucz przekazujesz ludziom informacje, spostrzeżenia, motywy i uczucia, których mogli wcześniej nie znać. Dzielenie się informacjami lub wyjaśnianie, co robisz i dlaczego, daje wszystkim wspólne zrozumienie i zapewnia poziom przejrzystości, który pomaga budować zaufanie, szczególnie jeśli zaufanie zostało nadszarpnięte. Używając tego klucza ujawnij uczucia i wgląd w nie, aby budować zaufanie.

Wsparcie – zapewnić wsparcie bez zdejmowania odpowiedzialności.


Oznacza, że pomagasz ludziom wtedy kiedy oni tego potrzebują, ale nie robisz czegoś za nich. W rezultacie pomagasz im stać się bardziej kompetentnymi i pewnymi siebie w wykonywaniu swoich obowiązków, zapewniając jednocześnie odpowiednią ilość wsparcia. Używając tego klucza należy określić poziom wsparcia jaki chcemy dać.

Komunikacja jest bardzo ważna w każdym aspekcie życia. Pozwala na unikanie niepotrzebnych konfliktów i ułatwia ich rozwiązywanie kiedy już się pojawią. Odpowiednia komunikacja pozwala na zmniejszenie stresu w naszym życiu i właściwie wszystko ułatwia.