Komunikacja skuteczna między ludźmi

Wydaje się, że komunikacja to taka prosta i łatwa rzecz. Myślimy, że rodzimy się z tym i nic nie może nam przeszkodzić w sprawnym komunikowaniu się z innymi. I po części to prawda. Aktywna komunikacja zachodzi pomiędzy co najmniej dwoma osobami. Jedna jest komunikatorem, druga natomiast odbiorca komunikatu. Kiedyś uważano, że tylko nadawca jest aktywny w tym procesie i tylko wtedy następuje skuteczna komunikacja. Jednak nie jest to do końca prawda. Co prawda komunikator jest stroną aktywną, bo inaczej nie byłoby przekazu, ale i odbiorca ma sporą gamę aktywności. Druga strona może wysyłać sygnały za pomocą mimiki, gestami, dotykiem lub ruchami ciała. Znaczna część sygnałów jest wysyłana za pomocą komunikatów niewerbalnych.

Skuteczna komunikacja realizuje dwie podstawowe zasady. Pierwsza mówi, że przekaz musi być rzeczywisty. Odnosi się ona do przekazywanych treści. Muszą być one realne i mające sens. Jeśli nawet podczas komunikacji pojawia się niejednoznaczności spowodowane użyciem niezrozumiałych słów lub konstrukcji zdaniowych, odbiorca potrafi sobie pomóc interpretacja kontekstową w danej sytuacji.
Druga zasada, zasada kooperacji wymaga od stron zaangażowania. Czy to jest szkolenie komunikacja w biznesie, czy też szkolenie komunikacja w zespole, powinien być zachowany pewien rytm i kierunek dyskursu.
Od mówiącego wymaga się, by był posłuszny czterem maksymom wymienionym przez Grice.
Są to:
– ilość
– jakość
– odpowiedniości i sposobu
– i tak zwanego kontraktu stare-nowe
Ostatni punkt polega na tym, że obie strony przed lub w trakcie rozmowy potrafią ustalić wspólny zakres wiedzy.

Jeśli ktoś ma kłopoty z komunikowaniem się z innymi, powinien zapisać się na kurs. Komunikacja interpersonalna podniesie jego umiejętności i pozwoli nabrać pewności siebie. O to przecież w gruncie rzeczy chodzi, by czuć się dobrze między ludźmi.

Przecież to rozmowa, a więc komunikacja werbalna pozwala na wyrażanie swoich myśli i uczucia w sposób nieskrępowany. Głosić przekonania z łatwością jednając ludzi wokół siebie. Dzięki rozmowie wymieniamy doświadczenia i poglądy. Poprzez rozmowę i zawartą w niej perswazję można wpływać na innych ludzi i starać się zmieniać ich postawy. Nie należy jednak perswazji mylić z manipulacją. Perswazja i manipulacja, choć leżą blisko siebie i dzieli je cienka granica, są łatwe do rozróżnienia. Jak dwa zdania postawione obok siebie różniące się zaledwie jedną literą:
– komunikacja szkolenie online
– komunikacja szkolenia online.
Prawda, że na pierwszy rzut oka widać niewiele.
Przez rozmowę także zacieśniamy więzy społeczne. Jesteśmy przecież zwierzętami stadnymi. A przez to możemy kształtować pozytywnie własny obraz siebie.

Różne są rodzaje komunikacji, ale ważne jest, by mówić ze sobą. Rozmowa to sposób na rozładowanie stresu i manifestacja tego co wzbiera w człowieku i potrzebuje ujścia.